Mexico, € | ZH
+ 添加活动
夸赫特莫克, CMX, 墨西哥, + 50 公里
首页 / 活动 / Mago de Oz San Luis Potosi
Mago de Oz San Luis Potosi

Mago de Oz San Luis Potosi票

CONCERTS
Plaza de Toros Fermin Rivera
San Luis Potosi
60.00
买票
日期和时间
描述
地点位置

«Mago de Oz San Luis Potosi»

29
五月
星期六 星期-下午9:00
五月, 2021
五月 29 星期-下午9:00
下午9:00
Calle López Hermosa, 78320, San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico
Tickets from €60

描述

马戈·德·奥兹将在德托罗斯广场展示他令人惊异的现场音乐会。千万不要错过年度活动的任何细节。发现最好的奥兹巫师,购买你的奥兹巫师圣路易斯波托西门票在StubHub。一键即可完成!